Khách hàng CƠ QUAN Ngọc Hiển >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Ngọc Hiển

DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Ngọc Hiển, T. Cà Mau

UBND xã Tân Ân Tây, Siêu thị Điện máy XANH, Phòng Tài Chính - Kế Hoạch, Phòng Nội Vụ,

 

UBND xã Tân Ân Tây

Địa chỉ: MXJX+7XQ, Tân Tiến, Ngọc Hiển, Cà Mau
Điện thoại:

Siêu thị Điện máy XANH

Địa chỉ: Ấp Lạch Vàm, Ngọc Hiển, Cà Mau 98000
Điện thoại: 1800 1061
Siêu thị Điện máy XANH

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Địa chỉ: Ủy Ban Nhân Dân, Ấp Kiến Vàng, Ngọc Hiển, Cà Mau
Điện thoại: 7803719015

Phòng Nội Vụ

Địa chỉ: Ủy Ban Nhân Dân, Ấp Kiến Vàng, Ngọc Hiển, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3719 077

Place data