Khách hàng CƠ QUAN Phú Tân >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Phú Tân

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Phú Tân, H. Phú Tân, T. Cà Mau

UBND huyện Phú Tân, UBND xã Tân Hưng Tây, UBND Thị trấn Cái Đôi Vàm, Tòa Án Nhân Dân Huyện Phú Tân, Thanh Tra Huyện Phú Tân, Công An Huyện Phú Tân, Trung Tâm Y Tế Huyện Phú Tân - Khu Khám Đa Khoa, Bảo hiểm xã hội huyện Phú Tân, Bạn hữu phú tân, Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Phú Tân, Huyện Ủy Phú Tân, Công An Thị Trấn Cái Đôi Vàm, UBND xã Tân Hải, Ủy Ban Nhân Dân Xã Việt Thắng, Ủy Ban Nhân Dân Xã Phú Tân, Toà án nhân dân huyện Phú Tân, Trạm Y Tế xã Rạch Chèo, Bưu Cục Cấp 3 Rạch Chèo, UBND xã Nguyễn Việt Khái, Cầu Cái Đôi Nhỏ, BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚ TÂN, Bệnh viện Cái Đôi Vàm, Hội Đông Y Huyện Phú Tân, Bệnh viện đa khoa huyện Phú Tân, Trạm Y Tế Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Trạm Y Tế Xã Việt Thắng, Phòng Y Tế Huyện Phú Tân, Trạm Y Tế Xã Nguyễn Việt Khải, Chi Cục Thống Kê Huyện Phú Tân,

 

UBND huyện Phú Tân

Địa chỉ: VR4G+2HF, Đường Không Tên, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3889 863
UBND huyện Phú Tân

UBND xã Tân Hưng Tây

Địa chỉ: VW76+R87, Unnamed Road, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

UBND Thị trấn Cái Đôi Vàm

Địa chỉ: VR56+6MM, ĐT986B, TT. Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3889 027
UBND Thị trấn Cái Đôi Vàm

Tòa Án Nhân Dân Huyện Phú Tân

Địa chỉ: VR9R+QC3, TT. Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 7803889971

Thanh Tra Huyện Phú Tân

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau, TT. Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3889 865

Công An Huyện Phú Tân

Địa chỉ: cà màu, TT. Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Trung Tâm Y Tế Huyện Phú Tân - Khu Khám Đa Khoa

Địa chỉ: VR57+753, Nguyễn Việt Khái, TT. Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Bảo hiểm xã hội huyện Phú Tân

Địa chỉ: VR5H+5XF, ấp Cái Đôi Vàm, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3889 794

Bạn hữu phú tân

Địa chỉ: VR36+VCP, TT. Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Phú Tân

Địa chỉ: RR7M+CGF, Ấp Cái Đôi Nhỏ, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3889 895

Huyện Ủy Phú Tân

Địa chỉ: VR4G+3MQ, Đường Không Tên, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Công An Thị Trấn Cái Đôi Vàm

Địa chỉ: VR56+7MH, Nguyễn Việt Khái, TT. Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

UBND xã Tân Hải

Địa chỉ: VVQ5+HXW, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Ủy Ban Nhân Dân Xã Việt Thắng

Địa chỉ: VX89+R6G, Việt Thắng, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3752 002
Ủy Ban Nhân Dân Xã Việt Thắng

Ủy Ban Nhân Dân Xã Phú Tân

Địa chỉ: WVR4+GV6, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 7803885711

Toà án nhân dân huyện Phú Tân

Địa chỉ: VR4H+MCJ, ĐT986B, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Trạm Y Tế xã Rạch Chèo

Địa chỉ: RW95+5PV, Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3768 268
Trạm Y Tế xã Rạch Chèo

Bưu Cục Cấp 3 Rạch Chèo

Địa chỉ: RWJ3+VGH, Ấp Rạch Chèo, Xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau, Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3887 315

UBND xã Nguyễn Việt Khái

Địa chỉ: QRGF+CH4, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Cầu Cái Đôi Nhỏ

Địa chỉ: VR3Q+QCV, Unnamed Road, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚ TÂN

Địa chỉ: THỊ TRẤN CÁI ĐÔI VÀM, HUYỆN PHÚ TÂN,, TỈNH CÀ MAU, TT. Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Bệnh viện Cái Đôi Vàm

Địa chỉ: VV92+98C, Tân Hải, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3889 600
Bệnh viện Cái Đôi Vàm

Hội Đông Y Huyện Phú Tân

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau, TT. Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3889 522

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Tân

Địa chỉ: VR39+MQP, Đường Không Tên, TT. Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Trạm Y Tế Thị Trấn Cái Đôi Vàm

Địa chỉ: VR56+7XH, Nguyễn Việt Khái, TT. Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Việt Thắng

Địa chỉ: VXGJ+8FH, Việt Thắng, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Phòng Y Tế Huyện Phú Tân

Địa chỉ: Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Nguyễn Việt Khải

Địa chỉ: Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại:

Chi Cục Thống Kê Huyện Phú Tân

Địa chỉ: RR7M+CGF, Ấp Cái Đôi Nhỏ, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3889 932

Place data