Khách hàng CƠ QUAN Phường 1 >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Phường 1

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phường 1, Tp. Cà Mau, T. Cà Mau

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1, TP CÀ MAU, UBND Phường 1, Đội Thuế Phường 1 Thành Phố Cà Mau, Trụ Sở Công An Phường 1, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau, Trạm Y Tế Phường 1, Trạm Y Tế Phường 1, Bệnh Viện Điều Dưỡng,

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1, TP CÀ MAU

Địa chỉ: 199 Đỗ Thừa Luông, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 091 944 99 47
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1, TP CÀ MAU

UBND Phường 1

Địa chỉ: 54JQ+7GW, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Đội Thuế Phường 1 Thành Phố Cà Mau

Địa chỉ: 54JP+5R4, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Trụ Sở Công An Phường 1

Địa chỉ: 54WJ+77M, Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 6 Lý Văn Lâm, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3676 060
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau

Trạm Y Tế Phường 1

Địa chỉ: 7 Lý Văn Lâm, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3838 859
Trạm Y Tế Phường 1

Trạm Y Tế Phường 1

Địa chỉ: 54RF+PGW, Lý Văn Lâm, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3838 859

Bệnh Viện Điều Dưỡng

Địa chỉ: Phường 1, Tp. Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Place data