Khách hàng CƠ QUAN Phường 5 >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Phường 5

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phường 5, Tp. Cà Mau, T. Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau, Phường 5, Ban Dân Tộc tỉnh Cà Mau, Sở Y Tế tỉnh Cà Mau, Phòng Nội Chính Văn Xã, Sở Nội Vụ tỉnh Cà Mau, Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh Cà Mau, Báo Cà Mau, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Cà Mau, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cà Mau, Tòa án Nhân Dân tỉnh Cà Mau, Trạm Y Tế Phường 5, Trạm Y Tế Phường 7, Bệnh Viện Công An Tỉnh Cà Mau, Sở tư pháp tỉnh Cà Mau, Sở Công Thương Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, Chi cục thi hành án dân sự TP. Cà Mau,

 

UBND tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 55G2+GQ8, Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3550 469
UBND tỉnh Cà Mau

Phường 5

Địa chỉ: Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Ban Dân Tộc tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 57-59 Đường 1 Tháng 5, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3550 110
Ban Dân Tộc tỉnh Cà Mau

Sở Y Tế tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 155 Bùi Thị Trường, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3831 019
Sở Y Tế tỉnh Cà Mau

Phòng Nội Chính Văn Xã

Địa chỉ: Thanh Tra Tỉnh Cà Mau, 120, Quang Trung, Phường 5, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 6274 077

Sở Nội Vụ tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 91-93 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 98051
Điện thoại: 0290 3831 603
Sở Nội Vụ tỉnh Cà Mau

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: Số 69 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Báo Cà Mau

Địa chỉ: 101 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3831 066
Báo Cà Mau

Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3833 025
Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Cà Mau

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cà Mau

Địa chỉ: 51 Bà Triệu, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Tòa án Nhân Dân tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 116 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3836 934
Tòa án Nhân Dân tỉnh Cà Mau

Trạm Y Tế Phường 5

Địa chỉ: 310 Quang Trung, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3838 895

Trạm Y Tế Phường 7

Địa chỉ: 7 - 1A Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Bệnh Viện Công An Tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 20 Trần Bình Trọng, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Sở tư pháp tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 7 Huyền Trân Công Chúa, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 2220 077
Sở tư pháp tỉnh Cà Mau

Sở Công Thương Cà Mau

Địa chỉ: 290 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3831 042
Sở Công Thương Cà Mau

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 51 Bà Triệu, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Chi cục thi hành án dân sự TP. Cà Mau

Địa chỉ: 3 Huyền Trân Công Chúa, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3835 023
Chi cục thi hành án dân sự TP. Cà Mau

Place data