Khách hàng CƠ QUAN Phường 8 >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Phường 8

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phường 8, Tp. Cà Mau, T. Cà Mau

Công An Phường 8, Trạm Y tế Phường 8, Phòng Xét Nghiệm - PKĐK THÀNH LỢI,

 

Công An Phường 8

Địa chỉ: QL 1A Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3831 050
Công An Phường 8

Trạm Y tế Phường 8

Địa chỉ: 54GV+2M7, Lộ mới, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3839 357

Phòng Xét Nghiệm - PKĐK THÀNH LỢI

Địa chỉ: 124-127D Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 98000
Điện thoại: 094 997 11 79

Place data