Khách hàng CƠ QUAN Tạ An Khương >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Tạ An Khương

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tạ An Khương, H. Đầm Dơi, T. Cà Mau

UBND xã Tạ An Khương Đông, UBND xã Tạ An Khương Nam, UBND xã Tạ An Khương, Đảng Ủy Xã Tạ An Khương Đông, Công An Xã Tạ An Khương, Trường THCS Tạ An Khương Nam, Trạm Y Tế Xã Tạ An Khương, Trạm Y Tế Xã Tạ An Khương Đông, Trạm Y Yế Xã Tạ An Khương Nam,

 

UBND xã Tạ An Khương Đông

Địa chỉ: 26XV+XJR, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau
Điện thoại:

UBND xã Tạ An Khương Nam

Địa chỉ: 26G6+C6H, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3857 022
UBND xã Tạ An Khương Nam

UBND xã Tạ An Khương

Địa chỉ: 25FM+MWJ, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau
Điện thoại:

Đảng Ủy Xã Tạ An Khương Đông

Địa chỉ: 37G3+2RC, Xã Tạ An Khương Đông, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3959 327

Công An Xã Tạ An Khương

Địa chỉ: 3662+FQ3, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3508 504

Trường THCS Tạ An Khương Nam

Địa chỉ: 26G4+7XX, An Khương Nam - Tạ An Khương Đông, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Tạ An Khương

Địa chỉ: 3664+CHF, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3857 071

Trạm Y Tế Xã Tạ An Khương Đông

Địa chỉ: 362V+M57, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3959 019

Trạm Y Yế Xã Tạ An Khương Nam

Địa chỉ: 26G6+9G6, An Khương Nam - Tạ An Khương Đông, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau
Điện thoại:

Place data