Khách hàng CƠ QUAN Tam Giang >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Tam Giang

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tam Giang, H. Năm Căn, T. Cà Mau

Ủy Ban Nhân Dân Xã Tam Giang Đông, UBND xã Tam Giang, UBND xã Tam Giang Đông, Trường Tiểu Học Tam Giang Đông, Trạm Y Tế Xã Tam Giang, Trạm Y Tế Xã Tam Giang Đông,

 

Ủy Ban Nhân Dân Xã Tam Giang Đông

Địa chỉ: Q7W3+HRP, Tam Giang Đông, Năm Căn, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3728 020

UBND xã Tam Giang

Địa chỉ: Q5XV+R5M, Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3875 013
UBND xã Tam Giang

UBND xã Tam Giang Đông

Địa chỉ: R7C3+QRP, Tam Giang Đông, Năm Căn, Cà Mau
Điện thoại:

Trường Tiểu Học Tam Giang Đông

Địa chỉ: Tam Giang Đông, Năm Căn, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3501 522

Trạm Y Tế Xã Tam Giang

Địa chỉ: Q6X5+6GP, Đường Không Tên, Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3875 015
Trạm Y Tế Xã Tam Giang

Trạm Y Tế Xã Tam Giang Đông

Địa chỉ: Tam Giang Đông, Năm Căn, Cà Mau
Điện thoại:

Place data