Khách hàng CƠ QUAN Tân Hưng >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Tân Hưng

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tân Hưng, H. Cái Nước, T. Cà Mau

Uỷ ban Nhân dân xã Tân Hưng, UB XÃ TÂN HƯNG, UBND xã Tân Hưng Đông, Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Hưng, Trạm Y tế xã Tân Hưng Đông, Trường tiểu học Tân Hưng Đông 2, Công An Xã Tân Hưng, Trường Tiểu Học Tân Hưng Đông 1, Trường Thcs Tân Hưng Đông, Trường mẫu giáo xã Tân Đông Hưng,

 

Uỷ ban Nhân dân xã Tân Hưng

Địa chỉ: 23PH+J5F, Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại:

UB XÃ TÂN HƯNG

Địa chỉ: 23PH+99R, Tân Hưng - Đê Đông, Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại:

UBND xã Tân Hưng Đông

Địa chỉ: X2C7+XJR, Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại:

Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Hưng

Địa chỉ: Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại:

Trạm Y tế xã Tân Hưng Đông

Địa chỉ: X2C8+WJ6, QL1A, Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3884 212

Trường tiểu học Tân Hưng Đông 2

Địa chỉ: WXRP+J8V, Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại:

Công An Xã Tân Hưng

Địa chỉ: 23QR+H8P, Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3770 113

Trường Tiểu Học Tân Hưng Đông 1

Địa chỉ: X2H7+5MQ, QL1A, Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại:

Trường Thcs Tân Hưng Đông

Địa chỉ: X2F7+VHM, QL1A, Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại:

Trường mẫu giáo xã Tân Đông Hưng

Địa chỉ: X2C8+V58, Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại:

Place data