Khách hàng CƠ QUAN Tân Thành >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Tân Thành

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Tân Thành , Tp. Cà Mau, T. Cà Mau

UBND phường Tân Thành, UBND Xa Tan Thanh, Tp Ca Mau, Tinh Ca Mau, Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Thành, Đất Tân Thành, Cầu Cái Nhúc, Bệnh Viện MEDIC Cà Mau, Trạm Y Tế Phường Tân Thành,

 

UBND phường Tân Thành

Địa chỉ: 56P6+72M, Lý Thường Kiệt, Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

UBND Xa Tan Thanh, Tp Ca Mau, Tinh Ca Mau

Địa chỉ: 56VJ+79M, Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3696 198
UBND Xa Tan Thanh, Tp Ca Mau, Tinh Ca Mau

Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Thành

Địa chỉ: Tân Thành, Tp. Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Đất Tân Thành

Địa chỉ: 56PQ+J9V, Vàm Cái Nhứt, Tắc Vân, Tân Thành, Cà Mau
Điện thoại:

Cầu Cái Nhúc

Địa chỉ: 55WM+852, Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Bệnh Viện MEDIC Cà Mau

Địa chỉ: 320 Đ. Trần Hưng Đạo, Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3826 060
Bệnh Viện MEDIC Cà Mau

Trạm Y Tế Phường Tân Thành

Địa chỉ: 56P6+73J, Lý Thường Kiệt, Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:

Place data