Khách hàng CƠ QUAN Thạnh Phú >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Thạnh Phú

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thạnh Phú, H. Cái Nước, T. Cà Mau

Công An Xã Thạnh Phú, Đội Thuế Số 2 Phụ Trách Xã Thạnh Phú, Trạm Y tế xã Thạnh Phú, Chợ Nhà Phấn, UBND xã Thạnh Phú, Áp Sở Tại,

 

Công An Xã Thạnh Phú

Địa chỉ: 43FR+X88, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại: 0290 3776 400

Đội Thuế Số 2 Phụ Trách Xã Thạnh Phú

Địa chỉ: 435R+M9P, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại:

Trạm Y tế xã Thạnh Phú

Địa chỉ: 436X+MVP, QL1A, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại:

Chợ Nhà Phấn

Địa chỉ: 436X+GV4, Lung Lá Nhà Thể, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại: 091 791 22 17
Chợ Nhà Phấn

UBND xã Thạnh Phú

Địa chỉ: 4483+8QX, QL1A, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại:

Áp Sở Tại

Địa chỉ: Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau
Điện thoại: 098 529 27 37
Áp Sở Tại

Place data